Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

JongNL Grathem biedt leden, ouders van leden en stafleden de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, indien men slachtoffer is van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld.

De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders van leden en stafleden van JongNL Grathem. Deze dient als aanspreekpunt om klachten kenbaar te maken wanneer het gaat om vermoedens van ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik en andere ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij onderlinge (JongNL gerelateerde) geschillen. In alle gevallen is de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/of het slachtoffer.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dat betekent dat zij géén staflid is van JongNL Grathem. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. De vertrouwenspersoon is wel bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen. Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere JongNL activiteiten is de groepsstaf het eerste aanspreekpunt.

Waarom heeft JongNL Grathem een vertrouwenspersoon?

JongNL Grathem kende voorheen een ouder-comitee bestaande uit een aantal ouders die vergaderingen bezochten en zaken aan de orde stelden. JongNL Grathem heeft een aantal jaren geleden samen met het ouder-comitee besloten deze te ontbinden en een vertrouwenspersoon aan te stellen. De provinciale organisatie JongNL Limburg heeft ook een protocol opgelegd aan alle afdelingen van JongNL. Ook zij raden aan om als vereniging een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Cecile de Mol (1955).

Sinds 2000 woon ik met mijn gezin in Grathem. Alle vier mijn kinderen zijn kortere of langere tijd lid van JongNL Grathem geweest. In mijn werk als vrij gevestigde eerstelijnspsychologe, begeleid ik mensen bij problemen in hun privé- of werkomgeving. Als vertrouwenspersoon voor JongNL Grathem bied ik ondersteuning en advies.

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn:
Email: ceciledemol@xs4all.nl
Tel: 0475 – 45 90 44