JongNL Grathem is…

Al meer dan 75 jaar niet meer weg te denken uit de belevingswereld van de Grathemse jeugd. Sport en spel, creativiteit en natuurbeleving vormen de basis van onze club die ruim 160 leden en 60 leiders en leidsters telt. Bijna al onze stafleden zijn als lid begonnen bij JongNL en weten dus als geen ander waar het bij deze jeugdvereniging om draait: samen spelen. Alle stafleden doorlopen een uitgebreid opleidingstraject binnen de eigen afdeling om zich het methodisch jeugdwerk van JongNL eigen te maken. Daarnaast volgen we geregeld cursussen en workshops, waarin zaken als veiligheid of het voorkomen van pestgedrag centraal staan. Zo zorgen we niet alleen iedere week voor een geslaagd programma, maar staan we ook garant voor een veilige en betrouwbare speelomgeving.

Bij JongNL Grathem staat het spelende kind centraal

JongNL is er voor iedereen vanaf 6 jaar. Van kleuter tot jongvolwassene ontmoeten kinderen en jongeren zich wekelijks in de wereld van het spel, zichzelf en de ander. Spelen is uitdagend en zet aan tot ontwikkeling.

Bij JongNL Grathem gaat het om…

Deelname, niet om prestatie. Plezier, actie, ontspanning, ontplooiing, geborgenheid en sfeer staan voorop. Het gaat om ontmoeten en samen spelen.

JongNL Grathem kiest voor…

Veelzijdigheid in de activiteiten, maar ook voor regelmaat en structuur: wekelijkse groepsbijeenkomsten op vaste tijdstippen, met vaste (opgeleide) begeleiding in een vaste groep.