De Club van 50

De Club van 50 stelt kleine sponsoren in staat de club te ondersteunen. Het unieke van deze sponsoring is dat de leden zelf mogen bepalen waaraan hun geld wordt uitgegeven. Op de jaarlijkse contactavond (aan het begin van het nieuwe seizoen) kiezen de leden, uit een aantal voorstellen, een winnend voorstel wat door de Club van 50 gerealiseerd zal worden.

Via deze weg willen wij de leden van de Club van 50 vragen om voorstellen in te sturen waarmee wij JongNLGrathem bij kunnen ondersteunen. Ingestuurde voorstellen zullen door de commissieleden van de Club van 50 op financiële haalbaarheid beoordeeld worden. “Kleine” ideeën zullen in pakketten worden geplaatst, zodat zoveel mogelijk voorstellen gerealiseerd kunnen worden.

Dus, heeft u een idee (hoe klein ook!), stuur dit dan door naar de beheerder.

Heeft u de digitale wereld nog niet ontdekt, dan kunt u uiteraard ook een brief per post versturen, of spreek 1 van de commissieleden aan (lijst leden, liefst vrijwillig).

Wat betekent het voor u om lid te zijn?

  • Je ondersteunt JongNL Grathem
  • Je hebt medezeggenschap over de besteding van de opbrengst
  • Je wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de “Club van 50”
  • Je ontvangt natuurlijk eeuwige roem

Bijeenkomst eens per jaar

Eens per jaar wordt door de “Club van 50”, onder genot van een hapje en een drankje, een bijeenkomst gehouden in het jeugdhuis met als doel een bestemming te bepalen voor het binnengekomen geld. Het kan ook zijn dat er aan meerdere projecten geld wordt besteed, dit is afhankelijk van de meerderheid van de leden van de “Club van 50”. De leden van de “Club van 50” beslissen hierover waarbij de opzet is dat per sponsorbordje 1 persoon recht heeft om zijn/haar stem uit te brengen. Het is de bedoeling dat er elk jaar voor een andere activiteit, ter ondersteuning van de vereniging wordt gekozen.

Hoe lang blijf je lid van de club van 50?

In principe is lidmaatschap voor een jaar. Na ieder jaar zal door middel van persoonlijke benadering de leden van de Club van 50 gevraagd worden of zij met 1 jaar willen verlengen.

Meld je hier direct aan bij de beheerder Bart Mennen van de Club van 50.