Herstart van groepsbijeenkomsten

/ mei 13, 2020/ Nieuws

Beste Ouders/verzorgers en leden,

Naar aanleiding het advies van de overheid en onze overkoepelende organisatie JongNL Limburg. Heeft JongNL Grathem de afgelopen weken nagedacht over de herstart en invulling van groepsbijeenkomsten.
Dit heeft ertoe geleid dat wij per 18 mei in staat zijn om fysieke groepsbijeenkomsten te verzorgen voor jeugdleden tot en met 12 jaar.

Dit zal plaatsvinden met inachtneming van de adviezen van JongNL Limburg, veiligheidsregio Noord-Limburg en de richtlijnen van de
gemeente Leudal. JongNL Grathem heeft naar aanleiding van deze adviezen en richtlijnen een protocol opgesteld.

Klik hier om het protocol te raadplegen.

Belangrijk voor ouders en verzorgers:
• Graag willen we jullie erop attenderen dat wij gezien de 1,5 meter samenleving beperkt zijn in het verlenen van zorg bij ongevallen. Indien wij op afstand geen hulp of zorg kunnen bieden aan uw kind, kunnen wij u opbellen met het verzoek om uw kind op te komen halen. Wij gaan ervan uit dat u gedurende de groepsbijeenkomsten telefonisch bereikbaar en bereid bent om u kind op te halen.
• Ook als wij waarnemen dat uw kind verkoudheidsklachten heeft kunnen wij u vragen om uw kind op te komen halen.
• Ouders en verzorgers mogen het terrein van JongNL Grathem niet betreden. Bij het brengen of ophalen van uw kind verzoeken wij u om te wachten op het parkeerterrein of de Kiss & Ride plek.
• Omdat wij enkel beweeglijke activiteiten op ons buitenterrein verzorgen zijn wij afhankelijk van het weer. Mocht het weer op het laatste moment omslaan, dan zullen wij de groepsbijeenkomst alsnog afgelasten.
• We willen extra aandacht vragen voor het afmelden van uw zoon of dochter voor een groepsbijeenkomst. Dit om de stafbezetting zo goed mogelijk af te stemmen op de aanwezigen.
• Wil uw zoon of dochter een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de
groepsbijeenkomst? Dat mag, maar geef dit twee dagen van te voren aan bij de groepsstaf, zodat zij zich kunnen voorbereiden op extra aanwezigen.


Heeft u vragen of opmerkingen over deze update of over onze werkwijze? Kunt u het antwoord op uw vraag niet terugvinden in het protocol?

Neem dan contact met ons op via de contactpagina op onze website.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van JongNL Grathem.